Παρουσιάσεις του Προγράμματος CLLD 2014-2020

Παρακάτω παρατίθεται ένα αρχείο με παρουσιάσεις που έχουν γίνει κατά περιόδους σε ημερίδες και διαβουλεύσεις, ως ενημερωτικό υλικό για το νέο πρόγραμμα CLLD της Π.Π. 2014-2020.

1. Σπάρτη, 12/03/2014

«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

2. Σκάλα Λακωνίας, 20-21/06/2014

«Η Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με την προσέγγιση CLLD / LEADER μετά το 2013»

3. Λυγουριό Αργολίδας, 05/02/2016

«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

4. Παπαδιάνικα Λακωνίας, 24/10/2015

«Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα “στα μέτρα” μας»

5. Σπέτσες Αττικής, 09/03/2016

«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

6. Ύδρα Αττικής, 27/02/2016

«Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα “στα μέτρα” μας»

|