Διημερίδα με θέμα: “Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση”

shade.gif

Tο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου διοργάνωσε διημερίδα με θέμα: «Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση», στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2015, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στόχος της διημερίδας ήταν η υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών και διατοπικών έργων και στη δικτύωση. Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, επιτυχημένα παραδείγματα διακρατικών και διατοπικών έργων, αλλά και τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες  που προωθούν τη συνεργατικότητα και τη δικτύωση.

Στις εργασίες του διημέρου συμμετείχαν ΟΤΔ Ελλάδας και εξωτερικού, τοπικοί φορείς, διακρατικοί και διατοπικοί εταίροι, καθώς και διαχειριστικές αρχές από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Κατά το διήμερο έγιναν παρουσιάσεις έργων διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσιάσεις καλών πρακτικών με παραδείγματα άλλων προγραμμάτων δικτύωσης και συνεργασίας, θα εντοπισθούν τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας με προτάσεις και λύσεις, τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την αγροτική ανάπτυξη με εκπροσώπους από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, αλλά και τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίων Νήσων και άλλων αντίστοιχων Μεσογειακών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συνεργασίες, στα εξής θέματα:

  • Αγροτική Ανάπτυξη
  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
  • Τοπική ανάπτυξη
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

MAIN CONCLUSIONS OF THE SEMINAR

Υλικό Παρουσιάσεων

Elena Maccioni CLLD Planning and TNC (shade.gifΕN – shade.gifΙΤ)

shade.gifΑναστάσιος Περιμένης – Πολιτισμός & Εικαστικές Τέχνες

shade.gifΑναστάσιος Περιμένης – Dive in Our Islands

shade.gifΝίκος Μηλιαράκης – Δικτύωση και Διακρατικότητα –  Ηράκλειο 2015

shade.gifΔημήτριος Μιχαηλίδης – Τάσεις για δικτυώσεις και τοπική ανάπτυξη

shade.gifCretan Filoxenia – Δίκτυο καταλυμάτων και μικρών ξενοδοχείων

Αναπτυξιακή Καβάλας shade.gif(Σκορδάς) – Ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Ευρωπαικής Υπαίθρου

shade.gifΒαγγέλλης Βιδάλης – ΙNTERREG 2014-2020

shade.gifΒασίλειος Μπελλής – Δίκτυο Υποστήριξης  Κοινωνικών Επιχειρήσεων

shade.gifΠρογράμματα αδελφοποιήσεων της Ιταλίας

shade.gifΜαρίνης Μπερέτσος  – Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

shade.gifAnt Giungatta Krotontur

shade.gifTulio Romita Mediterranean Association for the Sociology of Tourism

shade.gifSimone – Τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας

shade.gifGiorgio Bisiri_Santin  – MMWD Presentation

|