Περιοχές Εφαρμογής

Οι περιοχές εφαρμογής των κοινωνικών προγραμμάτων είναι οι εξής:

Νομός Αρκαδίας: Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Δ. Τεγέας, Δ. Λεωνιδίου.

Νομός Λακωνίας: Δ. Θεραπνών, Δ. Πελλάνας, Δ. Νιάτων, Δ. Ζάρακα, Δ. Μολάων, Δ. Μονεμβάσιας, Δ. Σκάλας, Δ. Ασωπού, Δ.Ανατολικής Μάνης.

|