Πληροφορίες

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Άστρος Αρκαδίας
Τηλ. Επικ.: 27550-22901 / 23263 / 23444, Fax: 27550-22213
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»
Πρώην Τεχνικό Λύκειο Άστρους: Τηλ. Επικ.: 27550-23111
“ΚΔΑΠ-ΜΕΑ”
Κληροδότημα “Βενετίας Λαλογιάννη”: Τηλ. Επικ.:27550-22694

Δήμος Τεγέας – Στάδιο Αρκαδίας
Τηλ. Επικ.: 2710-557300 / 557211, Fax: 2710-556071
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Τεγέας»
Δημαρχείο Τεγέας: Τηλ. Επικ.: 2710-557422

Δήμος Ασωπού – Παπαδιάνικα Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27320-82228 / 83280, Fax: 27320-83434
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού»
Παπαδιάνικα Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-83166

Δήμος Πελλάνας – Καστόρειο Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27310-57220 / 57850, Fax: 27310-57828
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πελλάνας»
Λογκανίκο Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27310-57220

Δήμος Λεωνιδίου – Λεωνίδιο Κυνουρίας
Τηλ. Επικ.: 27570-23314 / 22214, Fax: 27570-23127
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Λεωνιδίου»
Λεωνίδιο Κυνουρίας: Τηλ. Επικ.: 27570-22287

Δήμος Σκάλας– Σκάλα Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27350-22222 / 23192, Fax: 27350-24032
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Σκάλας»
Σκάλα Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27350-22624

Δήμος Μονεμβάσιας –Μονεμβάσια Λακωνίας
Τηλ. Επικ.:27320-61222 / 61777, Fax:27320 -61193
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας»
Μονεμβάσια Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-68440

Δήμος Θεραπνών –Γκοριτσά Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27310-74400 / 74560, Fax: 27310-74561
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών»
Γκοριτσά Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27310-77597

Δήμος Νιάτων –Άγιος Δημήτριος Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27320-31322 / 31742, Fax: 27320-31613
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμων Νιάτων & Ζάρακα»
Κρεμαστή Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-23662

Δήμος Ζάρακα –Ρειχέα Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27320-51121 / 51120, Fax: 27320-51132
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμων Νιάτων-Ζάρακα»
Κρεμαστή Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-23662

Δήμος Μολάων –Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27320-22206 / 22480, Fax: 27320-22877
«ΚΔΑΠ. Μολάων»
Μολάοι Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-29008

Δήμος Ανατολικής Μάνης – Κότρωνας Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27330-21662 / 25283, fax:27330-21205
“Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ανατολικής Μάνης”
Κότρωνας Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27330-25283

|