Δημοσίευση Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης 2014 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 9/13-05-2015 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2014 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 03/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|