“Βοήθεια στο Σπίτι” Δ. Θεραπνών

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 07/06/2004 και στεγάζεται στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα. Σήμερα η Μονάδα εξυπηρετεί 45 ηλικιωμένους, κατάκοιτους και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα.Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε στο Δήμο Θεραπνών πολυμορφικό αυτοκίνητο.

Επικοινωνία:
Δήμος Θεραπνών –Γκοριτσά Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27310-74400 / 74560, Fax: 27310-74561
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών»
Γκοριτσά Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27310-77597

|