Νέα χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για το LEADER

Εντός της πρώτης 3άδας των Αναπτυξιακών LEADER αναμένεται να παραμείνει μέχρι το τέλος του προγράμματος η Αναπτυξιακή Πάρνωνα κατόπιν της νέας – 4ης κατά σειρά – χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκ. ευρώ που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Το ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου και οι εγκρίσεις προς τους επενδυτές, θα γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα-εντός του μηνός Μαΐου-γεγονός που από μόνο του αποτελεί κρίσιμη αναπτυξιακή παρέμβαση στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Στην τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν  63 προτάσεις συνολικού επενδυτικού ενδιαφέροντος 5.5 εκ ευρώ και με την παραπάνω χρηματοδότηση θα ενταχθούν όλες οι αξιόλογες μικρές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Η εν λόγω έγκριση, ως αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης του Υπουργού στην ενημέρωση που δέχθηκε από τη διοίκηση της Εταιρείας, επιβεβαιώνει την προτεραιότητα της νέας πολιτικής ηγεσίας και της πίστης, ούτε ένα ευρώ χαμένο και για τις αγροτικές περιοχές.

Η στέρεη εταιρική σχέση, η σταθερότητα και τα επιχειρησιακά κριτήρια στην διοίκηση και στη λειτουργία της Εταιρείας, η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων πόρων σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη και ακομμάτιστη συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς των ΟΤΑ και της Κυβέρνησης διαχρονικά, αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη, παρά την πολύπλευρη κρίση.

Το πρόγραμμα LEADER διοικείται από 9μελή Επιτροπή Διαχείρισης, της οποίας πρόεδρος επανεξελέγη σε πρόσφατη συνεδρίαση ο κ. Σπύρος Φλώρος, ο οποίος παραμένει σε θέση ευθύνης στα εταιρικά θέματα της Πάρνωνα για 17 συνεχόμενα χρόνια.

Ο κος Φλώρος με μετά την παραπάνω εξέλιξη συνεχάρη την Ομάδα Έργου LEADER την διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρεία και ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τα στελέχη της κυβέρνησης για την άμεση ανταπόκριση.

|