“Βοήθεια στο Σπίτι” Δ. Ασωπού

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 05/02/2004 και στεγάζεται στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου. Σήμερα ηΜονάδα εξυπηρετεί 55 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, ενώ παρέχει υπηρεσίες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο Δήμος Ασωπού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε αυτοκίνητο από ιδίους πόρους.

Επικοινωνία:
Δήμος Ασωπού – Παπαδιάνικα Λακωνίας
Τηλ. Επικ.: 27320-82228 / 83280, Fax: 27320-83434
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού»
Παπαδιάνικα Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-83166

|