Οργανώνεται για την επόμενη προγραμματική περίοδο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/04/2015 στο Λεωνίδιο αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίηση του διακριτικού τίτλου, δυνατότητα αγοράς μετοχών από την Εταιρεία και τροποποίηση της θητείας των μελών του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφορά την έκδοση 11.073 μετοχών συνολικής αξίας 325.000,00 ευρώ. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφορά κυρίως την δημιουργία κεφαλαίου κίνησης για την προετοιμασία της Εταιρείας την 5η Προγραμματική περίοδο.

Η συμμετοχή στην αύξηση αφορά παλαιούς και νέους μετόχους ΟΤΑ και άλλους συλλογικούς φορείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας περιλαμβάνεται: Αναπτυξιακή Πελοποννήσου που συνοδεύεται από νέο λογότυπο.

Η θητεία του Δ.Σ. γίνεται πενταετής ακολουθώντας την θητεία των αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για 3η συνεχή χρονιά η Εταιρεία παρουσιάζει ανοδική πορεία σε κύκλο εργασιών, απασχόληση μόνιμου προσωπικού και κερδοφορία.

Σήμερα στην Εταιρεία απασχολούνται ως μόνιμο προσωπικό 25 πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και επιπλέον 10 Μηχανικοί ως μόνιμοι συνεργάτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. και για το Συντονισμό του Μηχανισμού Στήριξης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η Εταιρεία θα λειτουργήσει γραφεία στην Τρίπολη, αμέσως μετά την έγκριση του Προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας.

Στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας λειτουργεί πιστοποιημένη Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας. Επίσης λειτουργεί Νομική Υπηρεσία και Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας.

Η Εταιρεία σε επίπεδο χώρας βρίσκεται στην 2η θέση μεταξύ 42 Αναπτυξιακών Εταιρειών αναφορικά με την επίδοση του τοπικού προγράμματος LEADER. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται με συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις που έχουν διπλασιάσει την αρχική χρηματοδότηση.

60 νέα επενδυτικά σχέδια σε ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές από την τελευταία πρόσκληση ενδιαφέροντος  βρίσκονται σε στάδιο ένταξης για χρηματοδότηση .

Σε πρόσφατη απόφαση της νέα πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δρομολογήθηκε νέα χρηματοδότηση του προγράμματος.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή υπήρξαν στελέχη της νέας βουλής και της κυβέρνησης που γνωρίζουν από κοντά το έργο της Εταιρείας μέσω των ωφελούμενων επενδυτών του προγράμματος αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης για τα αναπτυξιακά θέματα της περιοχής.

Παράλληλα εξελίσσεται ικανοποιητικά το πρόγραμμα των μικρών δημοσίων έργων σε δήμους της περιοχής παρέμβασης μέσω του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κος Βασίλης Σαλάκος ευχαρίστησε του μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους στην διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας και δήλωσε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση να εργαζόμαστε για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Ανακοίνωσε επίσης ότι εντός του Απριλίου προγραμματίζεται ανοιχτή συνέντευξη τύπου με την παρουσία του Προέδρου της ΕΔΠ LEADER κου Σπύρου Φλώρου, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για την οργάνωση, την λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας

της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

LOGO Πάρνωνας - α.ε. -

|