Σεμινάρια κατάρτισης στελεχών τοπικών φορέων και ενεργών πολιτών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου της Φάμπρικας Πολιτισμού

Στο Λεωνίδιο, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, διεξήχθησαν σεμινάρια κατάρτισης στελεχών πολιτιστικών καθώς και άλλων τοπικών φορέων και ενεργών πολιτών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας καθώς και εκπαιδευτικών της ευρύτερης περιοχής.

Στόχος ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου της Φάμπρικας Πολιτισμού, στην υπηρεσία της τοπικής ανάπτυξης και της σχολικής εκπαίδευσης.

Ο προβληματισμός στο πλαίσιο του σεμιναρίου για τη σχολική εκπαίδευση εστίασε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της Φάμπρικας Πολιτισμού για την οργάνωση και σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού στις περιοχές της ιστορίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της γλώσσας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιχειρηματικότητας. Στη δε περίπτωση των στελεχών, το Σεμινάριο-Εργαστήριο η συζήτηση περιέλαβε αφενός θέματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για καινοτόμα προγράμματα αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, και αφετέρου στην αξιοποίηση της Φάμπρικας Πολιτισμού και της σύνδεσής της με την τοπική κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν τη διαθεσιμότητα σημαντικού αρχειακού υλικού και πολιτιστικών τεκμηρίων, που μπορούν να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές συλλογές της Φάμπρικας καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάδειξης των ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Τσακώνικη γλώσσα, σε φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα, στην εγκυρότητα των διατιθέμενων πόρων και στη διαχείριση των πνευματικών και των άλλων δικαιωμάτων που συνοδεύουν κάθε δημιούργημα.

|