Ενημερωτική εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER στο Λεωνίδιο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Βιβλιοθήκης Λεωνιδίου, ενημερωτική εκδήλωση από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Λεωνιδίου, στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER – Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι προκηρυσσόμενες δράσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι διαδικασίες υποβολής φακέλου υποψηφιότητας και αξιολόγησης των προτάσεων, η διαδικασία υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

|