Προετοιμασία της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τ.Π.LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2015 προγραμματίζεται η δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής στην Ανατολική Πελοπόννησο για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στις παρακάτω δράσεις ανά κατηγορία δικαιούχων:

Α) Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα

 • Μεταποίηση – συσκευασία γεωργικών προϊόντων:  L123α,
 • Βιοτεχνικές μονάδες:  L312-1,
 • Παροχή υπηρεσιών: L312-2,
 • Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση:  L312-3,
 • Χώροι εστίασης και αναψυχής: L313-6

Β) ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ, Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων: L313-2
 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης της γεωργικές εκμεταλλεύσεις): L321-1,
 • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.:  L321-2,
 • Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων: L322-1,
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά: L323-4
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης κα διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών: L323-5

Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης για την υλοποίηση επιχειρηματικής πρότασης στις παραπάνω δράσεις, να απευθυνθούν στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807 (Εσωτερ. 7, Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριλού Μπούζιου και Γιώργος Μπόκος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή του φακέλου.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης, ενώ το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει 60 ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, μετά την υποβολή και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί έως 31.12.2015, για το λόγο αυτό, βαθμολογική προτεραιότητα αποτελεί η ωριμότητα των επιχειρηματικών προτάσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΑΑ 2007-2013

|