Ακύρωση διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 9-12-2014,  λόγω λάθους στο τεύχος της διακήρυξης. Θα προκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός με νέα ημερομηνία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρίνα Τριτάκη, στο τηλ. 2757022807

|