Ενημερωτικά Έντυπα/Φυλλάδια

Παρακάτω ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος με τα ενημερωτικά φυλλάδια/έντυπα που έχει εκδόσει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κατά τη διάρκεια λειτουργίας της

 • Συνοπτικό Ενημερωτικό έγχρωμο τετράπτυχο Φυλλάδιο για τις όλες τις Δράσεις του τοπικού προγράμματος K.Π. Leader+
 • Ενημερωτικό Δελτίο της 2ης Προκήρυξης Δράσεων του τοπικού προγράμματος K.Π. Leader+
 • Περιληπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις Δράσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Βιβλίο για την περιοχή της Νότιας Λακωνίας  (Δήμοι Ασωπού, Βοιών, Ζάρακα, Μονεμβάσιας) με τίτλο «Γνωρίστε την Χερσόνησο Μαλέα» σε 2.000 αντίτυπα
 • Τρίπτυχο έγχρωμο Φυλλάδιο για τους Σύμβουλους Απασχόλησης σε κάθε Δήμο
 • Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Προκήρυξης Δράσεων του τοπικού προγράμματος K.Π. Leader+
 • Περιληπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις  προκυρυσσόμενες Δράσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας Πελοποννήσου (2Η προκήρυξη για ιδιωτικές επενδύσεις)
 • Φυλλάδιο έργου  «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του Όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές»
 • Φυλλάδιο γιο το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Λακωνίας  «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής Ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για τον Αγροτουρισμό και τα Αγροτικά Προϊόντα» – Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
 • Φυλλάδιο γιο το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αρκαδίας «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδίας» – Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
 • Φυλλάδιο / Έντυπο για τις Επιχειρήσεις Μεταποίησης Συσκευασίας Εμπορίας Ελαιολάδου και προϊόντων Ελιάς στα πλαίσια του έργου «Οργάνωση και υλοποίηση πρόσκλησης και φιλοξενίας Ελλήνων και κυρίως ξένων δημοσιογράφων και παρουσίαση και σε ημερίδα (αλλά και σε επισκέψεις σε ελαιώνες και παραγωγούς ελιάς και ελαιολάδου Πελοποννήσου) των προϊόντων αυτών της Περιφέρειας»
 • Ενημερωτικό Δελτίο της 4ης Προκήρυξης Δράσεων του τοπικού προγράμματος K.Π. LEADER+
 • Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 στην ΝΑ Πελοπόννησο στα πλαίσια του έργου «Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών NATURA 2000 μέσω σήμανσης των περιοχών / Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία»
 • “Φορητό πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις του όρους Πάρνωνα” με ειδική αναφορά στο πρόβλημα και τους κινδύνους πυρκαγιάς στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές»
 • “Πρακτικό εγχειρίδιο για τις δασικές πυρκαγιές” στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές»
 • “Ο Πάρνωνας είναι η ζωή μας – Προστατεύουμε τον Πάρνωνα από πυρκαγιά” στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές»
 • 59 Συνταγές για την τσακώνικη μελιτζάνα στα πλαίσια του έργου «Οδοιπορικό εκδηλώσεων για την Ανάδειξη Τοπικών Προϊόντων και Μεσογειακής Γαστρονομίας στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου (μόνο για τη Γιορτή της Τσακώνικης Μελιτζάνας στο Λεωνίδιο)»
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο στα πλαίσια του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας “ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ – EUROVILLAGES+”
 • Φυλλάδιο για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Λακωνίας  «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής Ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για τον Αγροτουρισμό και τα Αγροτικά Προϊόντα»
 • Ένας κρυμμένος θησαυρός σε περιμένει
 • Μελέτη στρατηγικής «Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου»
 • Νεμέων Άθλων Διήγησις
 • Διαδρομές στη φύση, την ιστορία, τον πολιτισμό της Πελοποννήσου
 • Μνημεία στην εποχή της νεότητάς τους
 • Το καλάθι της Πελοποννήσου
 • Αφίσα για το τοπικό πρόγραμμα LEADER
 • Φυλλάδιο για το τοπικό πρόγραμμα LEADER
 • Φυλλάδιο για την CAP
 • Αφίσα για το την Πράξη “ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”
 • Φυλλάδιο στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Parks Protection II (Cooperation Project P Parks Protection II – Management, Protection and Economic Development of Protected Areas, No 12-00-L421102-000001) του τοπικού προγράμματος LEADER
 • Αφίσα για την υλοποίηση την 1ης Εκδήλωσης του Φεστιβάλ Πελοποννήσου
 • Φυλλάδιο στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας Νήσος Πελοπόννησος (Η Πελοπόννησος της Δημιουργίας των Τοπικών Πρωτοβουλιών και της Εξωστρέφειας – Καλές Πρακτικές) του τοπικού προγράμματος LEADER
 • Φυλλάδιο στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές του τοπικού προγράμματος LEADER

|