Υιοθέτηση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας της Δημιουργίας του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων 20 Αναπτυξιακών Εταιρειών από όλη την Ελλάδα για την πορεία εξέλιξης του διατοπικού σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», που έλαβε χώρα στην Βέροια Ημαθίας, στις 7 Νοεμβρίου 2014. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα υλοποιεί και συντονίζει το παραπάνω Σχέδιο συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν 20 ΟΤΔ LEADER της Ελλάδας και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013.Το Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης. Εργαλείο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού είναι το Δίκτυο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», που θα συστήσουν οι ΟΤΑ και οι παραγωγικοί φορείς της Ελλάδος. Το Δίκτυο θα δημιουργηθεί και θα υποστηριχθεί από το Σχέδιο και θα έχει βιώσιμη προοπτική και εθνικό χαρακτήρα, εκπροσωπώντας όλες τις περιοχές της Ελλάδας με αναγνωρισμένα, φημισμένα, χαρακτηριστικά και ποιοτικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης πρότεινε και ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υποβολή πρότασης για υιοθέτηση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας της Δημιουργίας του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Συνεργασίας, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο του παραπάνω Σχεδίου προβλέπεται η υλοποίηση της δράσης “Σύσταση Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»” και αρχικά αφορά την εκπόνηση ενός Σχεδίου δράσης για τη σύσταση του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» καθώς και της στρατηγικής του Δικτύου.

Ειδικότερα, το Σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Είδος δικτύου που θα δημιουργηθεί (Δίκτυο εκλεκτών ελληνικών γεύσεων ή Δίκτυο περιοχών ή κάτι άλλο).
  • Στόχοι του Δικτύου.
  • Πιθανοί συμμετέχοντες και μέλη του Δικτύου.
  • Σχέδιο δράσεων του Δικτύου.
  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Δικτύου, με υλοποιήσιμες προτάσεις προσοδοφόρων δράσεων, εισφορών, ενισχύσεων, χορηγιών, αξιοποίησης παραδοτέων κ.λπ.
  • Πιθανότητα λειτουργίας του Δικτύου ως Εθνικό Σύμφωνο Ποιότητας με δράσεις δημιουργίας brand name «Εκλεκτή Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δημιουργίας προδιαγραφών, απόδοσης Σήματος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), μέσα από διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.

Κατόπιν εκπόνησης του Σχεδίου δράσης για το Δίκτυο, θα ακολουθήσει η συγκρότηση με νομική υπόσταση του Δικτύου με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» αποσκοπώντας στην ανάδειξη και την προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
Σκοπός του Δικτύου είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ώστε να αναδειχθεί το προτεινόμενο Δίκτυο ως ένας ισχυρός θεσμός εκπροσώπησης των περιοχών με προϊόντα ποιότητας.
Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

  • Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
  • Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
  • Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται από το Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να υλοποιήσει το Δίκτυο γεύσεων.

Ο απώτερος στόχος του παραπάνω Σχεδίου είναι η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα.

 

|