“Βοήθεια στο Σπίτι” Δ. Μονεμβασίας

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20/02/2003 και στεγάζεται στο χώρο του Δημαρχείου. Η Μονάδα εξυπηρετεί 41 άτομα, ηλικιωμένους, κατάκοιτους, και άτομα εμ ψυχολογικά προβλήματα. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τηνκαλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε πολυμορφικό αυτοκίνητο.

Επικοινωνία:
Δήμος Μονεμβάσιας –Μονεμβάσια Λακωνίας
Τηλ. Επικ.:27320-61222 / 61777, Fax:27320 -61193
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας»
Μονεμβάσια Λακωνίας: Τηλ. Επικ.: 27320-68440

|