Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 500.000,00€

Υπογράφηκε σήμερα, 30-10-2014 ,στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/ξιας “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ”, κ. Γεωργίου Άσπρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 500.000,00€, μετά την ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 2007 – 2013  συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Πρόκειται για Έργο Εκσυγχρονισμού των Υφισταμένων Υποδομών του  Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου του  Δήμου  Ν. Κυνουρίας. Το εν λόγω κτίριο είναι ισόγειο με υπόγειο και κεραμοσκεπή συνολικού εμβαδού 598,44 m2 σε οικόπεδο περίπου 1,5 στρέμματος στην περιοχή «ΣΙΟΣ» στο Λεωνίδιο.

P1010545

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι  βασικές εργασίες παρέμβασης οι οποίες είναι η αντικατάσταση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, η μόνωση και η αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης, η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης. Επιπλέον, θα αντικατασταθούν εξ’ ολοκλήρου οι χώροι υγιεινής, ιματισμού ο χώρος προετοιμασίας γευμάτων και θα κατασκευαστεί WC ΑΜΕΑ. Τέλος, όλοι οι χώροι του Παιδικού σταθμού θα ανακαινιστούν πλήρως (δάπεδα, οροφές, φωτισμός, χρωματισμοί) , έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος  χώρος φιλοξενίας για τα παιδιά.

Μέσω του έργου παρέχεται η δυνατότητα για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας του σχολείου, δίνοντας ένα πολύ καλό παράδειγμα στην τοπική κοινωνία για χρήση εναλλακτικής μορφής θέρμανσης.

|