Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

Στόχος της πρότασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του σχολείου με επεμβάσεις επί των εγκαταστάσεών του και η εκπαίδευση των παιδιών, μέσω μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και καύσης βιομάζας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπρόσθετος στόχος της καθετοποιημένης μονάδας βιομάζας, είναι η επίδειξη στα παιδιά, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, μιας εναλλακτικής διαχείρισης αυτών που σήμερα στην περιοχή θεωρούνται «σκουπίδια» και παράγονται από γεωργικές εργασίες της περιοχής, ως αέναη πηγής, φιλικής προς το περιβάλλον, παραγωγής ενέργειας. Τονίζεται, ότι στη μονάδα της βιομάζας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο τα σημερινά θεωρούμενα «σκουπίδια» που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της περιοχής, δηλαδή τις γεωργικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

Μέσω της αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής αλλά και της καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και καύσης βιομάζας, τα παιδιά εκπαιδεύονται α) στην κατανόηση της έννοιας ενέργειας με διασύνδεσή της με δραστηριότητες που άπτονται των καθημερινών βιωμάτων τους (θέρμανση σχολείου, οικιακή θέρμανση, θέρμανση οικογενειακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως είναι τα θερμοκήπια και οι φούρνοι), β) στις αρνητικές συνέπιες που έχουν οι ενέργειες αυτές στο περιβάλλον, όταν η ικανοποίησή τους γίνεται μέσα από συμβατικά παραγόμενα καύσιμα, γ) στη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας με επεμβάσεις επί του κτιρίου και τέλος δ) στην εναλλακτική ικανοποίηση των αναγκών αυτών μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραγόμενες σε τοπικό επίπεδο, με ισοδύναμα ενεργειακά αποτελέσματα και περιβαλλοντικά / οικονομικά οφέλη.

Η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθεί η προτεινόμενη πράξη είναι ο δήμος Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα το δημοτικό σχολείο του Λεωνιδίου. Το Δημοτικό σχολείο του Λεωνιδίου στεγάζεται σε ένα ενιαίο χώρο, με δύο κτίρια, εκ’ των οποίων το ένα μονώροφο, έκτασης 400m2, αποτελεί κτίσμα των αρχών του περασμένου αιώνα σε σχέδια Τσίλλερ, θεωρείται διατηρητέο, και έχει πρόσφατα ανακαινισθεί και είναι εκτός πεδίου εφαρμογής. Το δεύτερο κτίριο είναι διώροφο συνολικής έκτασης 960,5 m2, κατασκευής της δεκαετίας του 1980 και παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις αναφορικά με την ενεργειακή του κατάσταση και αποτελεί το αντικείμενο της προτεινόμενη πράξης. Το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Ε. Το σχολείο έχει κεντρική θέρμανση με καύσιμο πετρέλαιο. Ο καυστήρας είναι δυναμικότητας 160.000 cal και η ετήσια κατανάλωση σε πετρέλαιο είναι περίπου 10.000lt

Η περιοχή της ΔΕ Λεωνιδίου έχει μόνιμο πληθυσμό που αριθμεί περίπου τους 1.500 κατοίκους, η πλειονότητα των οποίων απασχολείται αποκλειστικά ή περιστασιακά με γεωργικές ασχολίες. Στην περιοχή της ΔΕ Λεωνιδίου, καλλιεργούνται σε εποχιακή βάση ντομάτα και μελιτζάνα, σε μία έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων, από την οποία παράγεται στο τέλος της κάθε γεωργικής σαιζόν ένας όγκος γεωργικών υποπροϊόντων της τάξης των 300 τόνων. Επίσης στην περιοχή, είναι φυτεμένος μεγάλος αριθμός ελαιόδεντρων και εσπεριδοειδών, τα οποία σε ετήσια ή διετή βάση κλαδεύονται. Ένας ισοδύναμος αριθμός στρεμμάτων μπορεί να εκτιμηθεί στα 5.000 στρέμματα, τα οποία παράγουν ένα όγκο γεωργικών υποπροϊόντων της τάξης των 2.500 τόνων.

Η διαχείριση των παραπάνω γεωργικών υπολειμμάτων την παρούσα χρονική στιγμή, πραγματοποιείται όπως στο σύνολο σχεδόν του Ελλαδικού χώρου, δηλαδή είτε καίγονται στην ύπαιθρο, είτε απορρίπτονται στη χωματερή του δήμου επιδεινόνωντας τη λειτουργία της, είτε απορρίπτονται παράνομα σε ρέματα ή στον παρακείμενο ξεροπόταμο με στόχο να παρασυρθούν κατά τις περιόδους έντονης βροχόπτωσης, με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα.
Γενικό συμπέρασμα για τα υπολείμματα των γεωργικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, είναι ότι αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο ως «σκουπίδια», με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η καύση σε τζάκια, που περιορίζεται όμως μόνο στα προϊόντα κλαδέματος ελιάς με αξιόλογη διάμετρο.

Παράλληλα στην περιοχή δραστηριοποιούνται μια σειρά από ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις που εστιάζονται κυρίως σε μεγάλο αριθμό θερμοκηπίων, φούρνων και ξενοδοχείων τα οποία στο σύνολο τους σχεδόν χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο, σε μικρότερο βαθμό ελαιοπυρήνα και τέλος σε πολύ μικρό βαθμό το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Επίσης όσο αφορά τις οικιακές συνήθειες, αυτές ακολούθησαν την Ελληνική τάση των τελευταίων χρόνων, με εγκατάλειψη παραδοσιακών μορφών καύσης ξύλου (τζάκια και σόμπες) και εγκατάσταση κεντρικών θερμάνσεων που επίσης χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο το πετρέλαιο ως καύσιμο, ενώ δεν παρατηρείται καμία προσπάθεια αντικατάστασης των παραδοσιακών μορφών θέρμανσης (σόμπες) με νέας τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, βασιζόμενες στην καύση ξύλου.

Μέσω της προτεινόμενης πράξης, ο δήμος θα εκμεταλλευθεί όλες τις παραπάνω συνθήκες, ώστε αρχικά να προβεί στην εκτίμηση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων του σχολείου και στην ενεργειακή αναβάθμισή τους, ώστε να περιορισθούν οι πιθανές απώλειες και να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παθητικού κτιρίου. Από τις προτεινόμενες ενέργειες το κτίριο θα αναβαθμισθεί κατά 2 ενεργειακές βαθμίδες και από βαθμίδα Ε θα πάει σε βαθμίδα Γ. Στη συνέχεια με την εγκατάσταση μιας μικρής μονάδας μετατροπής της παραγομένης βιομάζας σε ενεργειακά συμπυκνωμένη μορφή, αφενός θα δώσει προτάσεις στην τοπική κοινωνία για την αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων. Τέλος με την εγκατάσταση μιας σύγχρονης κεντρικής θέρμανσης βασιζόμενη σε τοπικά παραγόμενη πρώτη ύλη, θα παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις σε ενεργειακά θέματα, βασιζόμενες σε ΑΠΕ.

Επίσης μέσα από μια σειρά ενεργειών διάχυσης και πληροφόρησης, τα παραπάνω θα γίνουν γνωστά σε τοπικό επίπεδο, ενώ θα γίνει προσπάθεια για διάδοσή τους και ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο, μέσα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού. Τονίζεται ότι η παρασκευή σε τοπικό επίπεδο της βιομάζας, είναι αυτή που θα προσελκύει το ενδιαφέρον της κοινωνίας και θα διαφημίζει συνεχώς το έργο και τη χρήση της βιομάζας, αφού θα διενεργείται 2 τουλάχιστον φορές το χρόνο, Επομένως η καθετοποιημένη μονάδα αποτελεί και μία συνεχή ενέργεια διαφήμισης και ευαισθητοποίησης του έργου.

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ)
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΓΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 8: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

|