Κτίριο Μπασουράκου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Ευρώτα ταξιδεύουν στην Ευρώπη για να παραλάβουν το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού MaTrID.

Η παρουσίαση της μελέτης του κτιρίου Μπασουράκου στην Σκάλα που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Ευρώτα με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. απέσπασε το 2o Ευρωπαικό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Κατά την παρουσίαση του για τις ανάγκες του διαγωνισμού σε συνάντηση του προγράμματος στο εξωτερικό είχε ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια « καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό του, το κτίριο καλύπτει τις αρχές του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού και αποτελεί το πλέον κατάλληλο κτίριο τόσο για προβολή στο πρόγραμμα όσο και για υποβολή συμμετοχής για το Βραβείο Πράσινου Κτιρίου.»

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaTrID το κτήριο Μπασουράκου μετά την βράβευση του έχει ήδη την αναγνωρισιμότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ηδη ως μελέτη προσελκύει το ενδιαφέρον πανεπιστημίων που ασχολούνται με αρχιτεκτονική και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μελέτη μετά την παραπάνω διεθνή αναγνώριση αποτελεί ένα βήμα ακόμα στην εξωστρέφεια του τόπου μας. Οι βραβευμένοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Βραβείου και έχουν διεθνή αναγνώριση και προβολή για την προσπάθειά τους να υιοθετήσουν τη διαδικασία του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού και για τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaTrID έχει ως αντικείμενο την προσαρμογή της αγοράς στην κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, στοχεύοντας στην επίτευξη κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο η φάση σχεδιασμού του κτιρίου είναι πολύ σημαντική. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός είναι γενικά η πιο κατάλληλη προσέγγιση ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα της σχεδιαστικής διαδικασίας και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας σχεδιασμού.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα για την καλύτερη λύση για το κτίριο, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην ενεργειακή απόδοση. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα προκύπτουν όταν εφαρμοστεί στα αρχικά στάδια σχεδιασμού, όταν οι αλλαγές είναι ακόμα εύκολο να γίνουν. Το πλεονέκτημα από την ευρωπαϊκή συνεργασία είναι η ανταλλαγή γνώσης και πληροφορίας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς.Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Απριλίου 2014 στην 8η Διεθνή Έκθεση για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εμπορικά Κτήρια στην Φρακφούρτη το οποίο είναι στα πλαίσια της Έκθεσης Light+Building.

|