ΠΕΠ 2.1.6 Γενικά

Στα πλαίσια του Μέτρο 2.1.6 «Εφαρμογή καινοτομικών δράσεων στην αγροτική παραγωγή» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, η εταιρεία υλοποιεί έργο με τίτλο «Οδοιπορικό εκδηλώσεων για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και μεσογειακής γαστρονομίας στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €.

|