Ενέργεια 2.3.2

Η ενέργεια 2.3.2 αφορά την Εκπόνηση μιας Μελέτης η οποία θα καταγράψει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι και οι γυναίκες που είναι ήδη στον επιχειρηματικό στίβο όσο και εκείνοι που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, έτσι ώστε να μελετηθούν οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την υπερπήδηση των εμποδίων αυτών.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ είναι συντονιστής της ενέργειας αυτής, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε., την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε., την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε. και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Το Συνολικό Κόστος της ενέργειας αυτής ανέρχεται σε 26.450,00 €.

|