Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων στο πλαίσιο των “Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤΟΠΕΚΟ”»

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» υλοποιώντας την Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού  σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 24/07/2014 για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελουμένων των “Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤΟΠΕΚΟ”.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_Πρόσκληση επιχειρήσεων_5.8.2014

deltio typoy

dhmosia prosklhsh

fek

|