Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ” παρατείνει έως τις 25/07/2014 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Πρόσκλησης

|