Ημερίδα στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για την προβολή των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”

Την Δευτέρα 30/6/2014 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην Αίθουσα Παρουσιάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, δίπλα στον Άγιο Παύλο, στο Άστρος Αρκαδίας, στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στην ημερίδα θα προβληθούν οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματα της Πράξης, η οποία απευθύνεται σε άνεργους/ες εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και την κατάρτιση των ωφελουμένων, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

|