Ημερίδες στο Δήμο Ευρώτα και στο Δήμο Μονεμβασίας για την προβολή των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ” “

Την Πέμπτη 12/6/2014 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Δημαρχείο) στη Σκάλα Λακωνίας και αντίστοιχα την Παρασκευή 13/6/2014 και ώρα 12.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Δημαρχείο) στους Μολάους Λακωνίας, στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στις ημερίδες θα προβληθούν οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματα της Πράξης, η οποία απευθύνεται σε άνεργους/ες εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και την κατάρτιση των ωφελουμένων, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


|