Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, με αντικείμενο τη λογιστική υποστήριξη του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος-Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”, στα πλαίσια του Άξονα 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, συνολικής διάρκειας 12 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

parartima_ergou_33_el_GR 27.9.13

parartima_glwssomatheia_5_el_GR

parartimaHY_15_el_GR_el_GR 30.12.13

SME_ENTYPO_AITHSHS_42_el_GR

|