Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση των Υπηρεσιών “ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, στο πλαίσιο της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ”, Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ

Στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”, Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δημοσιεύει Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών “ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, με αντικείμενο:

Α. Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Β. Σχεδιασμός ταυτότητας και παραγωγή βασικού υλικού.

Γ. Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου.

Δ. Σχεδιασμός και παραγωγή πινακίδων σήμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την προσφορά τους μέχρι την 12/12/2013 και ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300.

Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

|