Παρουσίαση καλών πρακτικών των προγραμμάτων LEADER στο Συνέδριο «ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

Επί …..τόπου δράση καινοτομία συλλογικότητα.

Φρέσκες ιδέες μικρών επιχειρήσεων με κοινό τόπο την αξιοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της Πελοποννήσου θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο με τίτλο «Μια Περιφέρεια, Ένας Πλανήτης». Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ellines.com, υποστηρίζεται από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Πελοποννήσου  και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 στην Πύλο Μεσσηνίας, στο ξενοδοχείο Costa Navarino.

Κοιτάζοντας την κρίση στα μάτια, τα προγράμματα LEADER απαντούν χρηματοδοτώντας ιδιωτικές και δημόσιες δράσεις, με γνώμονα μερικές λέξεις κλειδιά: καινοτομία, εξωστρέφεια, τοπική ταυτότητα, συνεργασία και συλλογικότητα.

Οι πετυχημένες επενδύσεις και οι καλές πρακτικές των προηγούμενων προγραμμάτων LEADER των τελευταίων 20 ετών περιλαμβάνουν εξαιρετικές δράσεις στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της παροχής υπηρεσιών, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας και των δημοσίων έργων, αποτελώντας το εχέγγυο για ανάλογες μελλοντικές επιτυχίες.

Η Ενότητα «Επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο» του φιλόδοξου αυτού συνεδρίου είναι αφιερωμένη σε τέτοιες δράσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν με οπτικοακουστικό υλικό ενώ οι επιχειρηματίες που θα παρευρίσκονται θα μεταφέρουν την εμπειρία τους.

Βασικό εργαλείο είναι η εμπειρία στον τοπικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων από τις  πέντε Αναπτυξιακές εταιρείες της Πελοποννήσου (Πάρνωνα, Μεσσηνίας, Βορ. Πελ/σου, Αχαΐας, Ολυμπίας), ενώ σημαντικά νέα στοιχεία είναι η κάλυψη του συνόλου των αγροτικών περιοχών και μάλιστα με υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Οι Εταιρείες αυτές, όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζονται στενά για την επίτευξη των στόχων τους στην Πελοπόννησο αποτελώντας σπουδαίους πυρήνες επιστημονικού προγραμματισμού και αξιοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διατοπικό πρόγραμμα με τίτλο «Νήσος Πελοπόννησος» φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της ενιαίας γεωγραφικής Πελοποννήσου ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Παρά τις τεράστιες  δυσκολίες από την οικονομική κρίση και τα μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων υλοποιείται ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 54.000.000,00 ευρώ.

Πάνω από 150.000.000 ευρώ για την Πελοπόννησο θα διατεθούν κατά την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 μέσα από τα τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER της γεωγραφικής Πελοποννήσου για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέγγιση LEADER 2014-2020, ή αλλιώς CLLD – Community-Led Local Development (Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων), έχει σκοπό την ανάπτυξη δεσμών με τις αστικές και αγροτικές περιοχές, τη συμβολή στο να αποφευχθεί η άτακτη αστική εξάπλωση και την ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ισορροπημένου δικτύου μικρών και μεσαίων πόλεων.
Το LEADER στηρίζει την Πελοπόννησο της δημιουργίας, των τοπικών πρωτοβουλιών και της εξωστρέφειας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_17.10.2013

|