Διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών “Εργαλεία Εκπαίδευσης”, στο κτίριο της “Φάμπρικας” Λεωνιδίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Φορέας Υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”, η οποία αφορά την αναπαλαίωση του προβιομηχανικού κτιρίου της “Φάμπρικας” και την μετατροπή του σε Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στον ιστορικό τόπο του Λεωνιδίου, προκηρύσσει Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση των υπηρεσιών “Εργαλεία Εκπαίδευσης”.

Η χρηματοδότηση της Πράξης καλύπτεται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Περίληψη Προκήρυξης Εργαλεία Εκπαίδευσης_01.08.2013

Προκήρυξη Εργαλείων Εκπαίδευσης_31.7.2013

|