Οι «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες» του τοπικού προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 8ο φεστιβάλ Τσακωνιάς – Μελιτζάzz Λεωνιδίου 2013

Στις 4-7 Ιουλίου 2013, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, οι εταίροι του διακρατικού σχεδίου «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες: Δράσεις πολιτισμού, γαστρονομίας και τέχνης στη Μεσόγειο(Short Mediterranean Stories)» θα συναντηθούν στο πλαίσιο του «8ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς – μελιτζάzz Λεωνιδίου 2013» (www.melitzazz.gr, facebook.com/melitzazz), η υποστήριξη και αναβάθμιση του οποίου αποτελεί μία από τις δράσεις του σχεδίου.
Η επιτυχία των προηγούμενων ετών, η αποδοχή του από όλους (επισκέπτες, ντόπιους και επαγγελματίες) και η σημαντική συμβολή του στην ανάδειξη της περιοχής, ωθούν στην περεταίρω ενίσχυση του ιδιαίτερου προφίλ του φεστιβάλ, κάνοντάς το έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Πελοποννήσου.
Το διακρατικό Σχέδιο «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες: Δράσεις πολιτισμού, γαστρονομίας και τέχνης στη Μεσόγειο» έχει ως στόχο την δημιουργία μιας κοινής δράσης πολιτισμού για τους λαούς της Μεσογείου, μέσα από την ανάδειξη «προικισμένων» περιοχών, δηλαδή περιοχών που διαθέτουν σημαντικό πολιτιστικό, ιστορικό και γαστρονομικό απόθεμα καθώς και ενδιαφέρον φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία «μύθου» για κάθε περιοχή και υπεραξίας για το δίκτυο των συνεργαζόμενων περιοχών.
Αυτά θα επιτευχθούν μέσα από την στοχευμένη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, την καθιέρωση θεσμών και ποιοτικών εκδηλώσεων πολιτισμού, την ουσιαστική δικτύωση και συνεργασία των περιοχών αλλά και την επέκταση και ενίσχυση του δικτύου με νέες περιοχές.
Κάθε περιοχή του δικτύου θα έχει να αφηγηθεί τη «μικρή μεσογειακή της ιστορία», εμπλουτίζοντας το τουριστικό της προϊόν και συμμετέχοντας σε ένα δίκτυο «εκλεκτών» και προικισμένων περιοχών. Παράλληλα, το δίκτυο θα προσπαθήσει να διερευνήσει τις επιρροές και τις μίξεις πολιτισμού μεταξύ των λαών της Μεσογείου στην πορεία του χρόνου.
Οι Εταίροι του Σχεδίου είναι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε., η Gal Valle Del Crocchio (Ιταλία) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (Κύπρος), που υλοποιούν τοπικά προγράμματα LEADER στην περιοχή δράσης τους.

|