Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ” παρατείνει έως τις 21/12/2012 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΠΡΑΣΙΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

|