Ημερίδα ενημέρωσης ωφελουμένων του έργου “Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση”

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης των δράσεων του έργου “Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση”,  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση ωφελουμένων, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012, στη Βιβλιοθήκη του Δημαρχείου, στο Λεωνίδιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

|