Γενικά Στοιχεία

Στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. η εταιρεία συμμετέχει σε εγκεκριμένο «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των γυναικών στην Πελοπόννησο» με περιοχή εφαρμογής τους Νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Κορινθίας και συντονιστή το ΚΕ.ΣΥ.Υ. ΤΕΔΚ Νομού Κορινθίας. Με το παραπάνω σχέδιο θα υλοποιηθούν ενέργειες και δράσεις εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης των γυναικών της Πελοποννήσου. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. στα πλαίσια του παραπάνω έργου έχει αναλάβει ενέργειες / δράσεις δημοσιότητας, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €.

|