ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER

Η ΟΤΔ Πάρνωνα σύμφωνα με την αρ.  7/31-08-2012 πράξη συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

|