Ανακοίνωση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης “Μελέτη Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Λεωνιδίου”

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Λεωνιδίου, θα συνεδριάσει δημόσια την 13η Αυγούστου 2012 στις 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας), για το άνοιγμα των φακέλων «Οικονομικής προσφοράς» των διαγωνιζομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02-08-2012

|