Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης έργου με τίτλο “Αποπεράτωση κτιρίου Φάμπρικας για τη στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”

Περίληψη διακήρυξης Φάμπρικας δημοπράτηση 13.06.12

|