Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Συμβάσεις Μελετών Δημοσίων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών»

Την Παρασκευή 10/02 και το Σάββατο 11/02 θα πραγματοποιηθεί στα Πούλιθρα Λεωνιδίου, στο ξενοδοχείο “SMYROS RESORT”, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τις “Συμβάσεις Μελετών Δημοσίων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών”.

Εισηγητής του προγράμματος είναι ο κ. Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Την Παρασκευή 10/02 θα παρουσιαστεί εισήγηση με θέμα «Ανάθεση συμβάσεων μελετών,  κατά το Ν. 3316/2005».

Το Σάββατο 11/02 θα παρουσιαστεί εισήγηση με θέμα «Ανάθεση συμβάσεων έργων, κατά το Ν. 3669/2008».

Ώρες προγράμματος: Παρασκευή 15.00 – 21.00, Σάββατο 09.00 – 15.00.

|