Διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της υποβολής πρότασηςshade.gif υλοποίησης τοπικού προγράμματος LEADER για την Ανατολική Πελοπόννησο, κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2008, οργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης στη διαβούλευση shade.gifγια το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013.
Μέσα από την αναμετάδοση και διάχυση της πληροφορίας, καταγράφηκε σημαντικό επενδυτικόshade.gif ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στην περιοχή, το οποίο αυξάνεται καθημερινά. Μεγάλος αριθμός κατοίκων και φορέων λαμβάνει πληροφορίες τηλεφωνικά ή με επίσκεψη στα γραφεία της Εταιρείας.

|