Διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της υποβολής πρότασηςDiav_Triopoli υλοποίησης τοπικού προγράμματος LEADER για την Ανατολική Πελοπόννησο, κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2008, οργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης στη διαβούλευση Diav_Skouraγια το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013.
Μέσα από την αναμετάδοση και διάχυση της πληροφορίας, καταγράφηκε σημαντικό επενδυτικόDiav_Molaoi ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στην περιοχή, το οποίο αυξάνεται καθημερινά. Μεγάλος αριθμός κατοίκων και φορέων λαμβάνει πληροφορίες τηλεφωνικά ή με επίσκεψη στα γραφεία της Εταιρείας.

|