Η Πελοπόννησος ενεργή στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Χωριών

Στις 25 Νοεμβρίου 2008Eurovillages+Afisa_11.08 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα “Η Πελοπόννησος ενεργή στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Χωριών” στην Επισκοπή Τεγέας και στις Αρχαίες Κλεωνές. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου και τα Επιμελητήρια Αρκαδίας και Κορινθίας στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας Eurovillages+ των Τοπικών Προγραμμάτων ΚΠ LEADER+.

Στόχος της συνεργασίας  είναι η ανάπτυξη ενός αυθεντικού, υψηλής ποιότητας τουρισμού στην ευρωπαϊκή Eurovillages+_11.08_1ύπαιθρο, με όρους αειφορίας και σεβασμό στην παράδοση και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου που περιλαμβάνει τη διαμονή, την τοπική γαστρονομία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τοπικών αγνών  παραδοσιακών προϊόντων και γενικότερα την ανακάλυψη των αξιών της ζωής στην Eurovillages+_11.08_2ύπαιθρο. Η στρατηγική μέσα από την οποία επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος αξιοποιεί πρότυπα ποιότητας τα οποία διαφοροποιούνται από το μαζικό τουρισμό και αφορούν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και της αγροτικής παράδοσης όπως αυτή καταγράφεται αρχικά στοEurovillages+_11.08_5 οικιστικό περιβάλλον και στη συνέχεια στο ανθρωπογενές.

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε δυο μέρη, το πρώτο στην Επισκοπή Τεγέας και το δεύτερο στις Αρχαίες Κλεωνές στο Οινοποιείο Λαυκιώτη. Παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:

– Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurovillages+

– Δράσεις χρηματοδότησης Eurovillages+_11.08_4επενδύσεων αγροτουρισμού

– Η συμμετοχή των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού Πελοποννήσου στο Δίκτυο Eurovillages

– Τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας & τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα

|