Φεστιβάλ Θάλασσες Αρκαδίας – Γιορτή του Ψαρά

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 στον Τυρό Αρκαδίας στο θέατρο “Τυρού” στο  λιμάνι υλοποιήθηκε το festivalThalasses4 “Φεστιβάλ Θάλασσες Αρκαδίας – Γιορτή του Ψαρά”, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Ανάδειξη της ταυτότητας της  Πελοποννήσου” στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομίας της Πελοποννήσου με την ανάδειξη στοιχείων της ταυτότητάς της, festivalThalasses3 τα οποία αξιοποιώντας τους τοπικούς  πόρους δημιουργούν οικονομία κλίμακας, στις περιοχές που ο φυσικός χώρος φαίνεται να είναι μειονεξία στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξή της.

Η επιτυχής εκπλήρωση του στόχου της συνεργασίας βασίζεται στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ανθρώπινου παράγοντα. Η βελτίωση της αντίληψηςfestivalThalasses2 τόσο  των κατοίκων στην περιοχή για τα τεκταινόμενα που λαμβάνουν χώρα στον τόπο τους, όσο και των πιθανών επισκεπτών, αποτελεί βάση για την ανάδειξη ενός χώρου, με κοινά χαρακτηριστικά στην πολιτιστική κληρονομιά και γενικά σε όλα τα στοιχεία που δημιουργούνfestivalThalasses1 την ταυτότητα της περιοχής.

Το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Τυρού και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και περιλάμβανε εισηγήσεις σχετικά με τη θάλασσα και την αλιεία, έκθεση φωτογραφίας και παράθεση γεύματος με συνοδεία μουσικής.

|