Φεστιβάλ Βουνού και Δάσους

Στις 5 και 6 Αυγούστου 2008 στη Βλαχοκερασιά Σκιρίτιδας υλοποιήθηκε τοfestivalVounou2 Φεστιβάλ Βουνού και Δάσους, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Διαχείριση, προστασία και οικονομική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών – Parks protection”, στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Σκιρίτιδας, την Αναπτυξιακή festivalVounou3Πάρνωνα και την ΤΕΔΚ Αρκαδίας, με σκοπό την ανάδειξη, αφενός μεν της αξίας των ορεινών όγκων και των δασικών οικοσυστημάτων που τα συγκροτούν, αφετέρου δε της σημασίας που έχει η αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη.

Την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή festivalVounou4συζήτηση με θέμα «Η προστασία του περιβάλλοντος ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης», με κεντρικό ομιλητή τον Δρ.  Περιβαλλοντολόγο – Συγγραφέα κ. Μιχάλη Μοδινό. Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις βασισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες:

1. Δάση-αγροτική ανάπτυξηfestivalVounou6

2. Φύση και Περιβάλλον

3. Ενέργεια

Τα παιδιά του σχολείου της Βλαχοκερασιάς παρουσίασαν κι αυτά ένα κείμενο  με θέμα το περιβάλλον.

festivalVounou1Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συναυλία με τη Γλυκερία, ενώ κατά το διήμερο λειτούργησε έκθεση τοπικών προϊόντων.

|