22 Μαρτίου 2020
2021
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το έτος 2021, πατήστε εδώ.

 

2020
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον κατάλογο συμβάσεων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το έτος 2020, πατήστε εδώ.

 

2020
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το έτος 2020, πατήστε εδώ.

 

2019
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το έτος 2019, πατήστε εδώ.

 

2018
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον κατάλογο συμβάσεων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το έτος 2018, πατήστε εδώ.