25 Νοεμβρίου 2014

Παρακάτω παρατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος Υπηρεσιών Συμβούλου προς Ο.Τ.Α., κατηγοριοποιημένος χρονικά και ανά Ο.Τ.Α., ο οποίες έχουν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

2001-2002


 1.  Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Νότιας Αρκαδίας
 2. Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Θεραπνών
 3. Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης δήμων Τεγέας, Φαλαισίας και κοινότητας Καρυών
 4. Προγραμματική σύμβαση για την ανανέωση του καστανοπαραγωγικού δυναμικού καστανεώνα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Κοινότητας Καρυών

 

2003-2009


 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λεωνιδίου
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ζάρακα
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μονεμβάσιας
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βοιών
 5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ασωπού
 6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
 7. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σκάλας
 8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τυρού
 9. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ασκληπιείου
 10. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τεγέας
 11. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινότητας Κοσμά

2011-2014


 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


 1.  Υπηρεσίες οργάνωσης και συμμετοχής στην 3η Έκθεση Ελληνικών Καλοκαιρινών Τουριστικών Προορισμών, Προϊόντων & Υπηρεσιών
 2. Οργάνωση και υλοποίηση του 6ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2011
 3. «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας»
 4. Οργάνωση και υλοποίηση του 7ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012
 5. Έλεγχος μελετών με σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
 6. Σχεδιασμός και οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων στα Πούλιθρα και στον Κοσμά Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 7. Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το ΕΣΠΑ
 8. Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση
 9. Σχέδιο Δράσης Για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


 1. Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση
 2. Εξάγουμε τοπικά προϊόντα ποιότητας – δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας
 3. Κέντρο προβολής αγροτικής & πολιτιστικής κληρονομίας
 4. Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Μονεμβασιάς
 5. Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Πράσινη Αγροτική Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου Μονεμβασιάς”
 6. Σχέδιο Δράσης Για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Μονεμβασιάς

 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ


 1.  Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση
 2. Εξάγουμε τοπικά προϊόντα ποιότητας – δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας
 3. Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουρακου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας
 4. Υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Πράσινη Αγροτική Τοπική Κοινότητα Απιδιάς Δήμου Ευρώτα”.
 5. Υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου Δαφνίου Δήμου Ευρώτα”.
 6. Υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
 7. Υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Έλους και Λεήμονα του Δήμου Ευρώτα στο ΠΔΕ ΣΑΕΠ 426”.
 8. Υπηρεσίες για τον έλεγχο μελετών με σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ 2007-2013.
 9. Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία έργων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευρώτα Γλυκόβρυσης – Αγ. Ιωάννη, Κροκεών – Δαφνίου, Νιάτων – Απιδιάς – Αγ. Δημητρίου, Στεφανιάς

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


 1.  Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση
 2. Εξάγουμε τοπικά προϊόντα ποιότητας – δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


 1.  Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Σαβαλά
 2. Σύστημα συνοικιακής και οικιακής κομποστοποίησης αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Μεγαλόπολης
 3. Υπηρεσίες για την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλων υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των έργων με τίτλο:
 • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Κάτω Γιανναίων – Καμάρας Δήμου Μεγαλόπολης
 • Διευθέτηση Ελισσώνα
 • Ανάπλαση πλατείας οικισμού Ψαθί Δ.Κ. Μεγαλόπολης
 • Ανάπλαση πλατείας οικισμού ΟΕΚ Δ.Κ. Μεγαλόπολης
 • Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης
 • Αποκατάσταση εγκαταστάσεων ανοικτού σταδίου Δ.Κ Μεγαλόπολης
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ιερού προσκυνήματος Αγίας Θεοδώρας Τ.Δ. Βάστα Δήμου Μεγαλόπολης
 • Βελτίωση προσπελασιμότητας Δ.Ε. Φαλαισίας τμήμα: Σπαναίϊκα-Καμάρα
 • Προμελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εγκατάστασης Συστημάτων Α.Π.Ε στο Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου –Λυκείου Δήμου Μεγαλόπολης
 • Προμελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εγκατάστασης Συστημάτων Α.Π.Ε στο Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑ.Λ Δήμου Μεγαλόπολης
 • Προμελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εγκατάστασης Συστημάτων Α.Π.Ε στο 30 Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μεγαλόπολης
 • Προμελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εγκατάστασης Συστημάτων Α.Π.Ε στο 20 Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μεγαλόπολης
 • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Δυρραχίου Δήμου Μεγαλόπολης

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ


 1.  Πρωτεύον αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ελαφονήσου
 2. Περιφερειακός δρόμος Παναγίτσα-Σίμος Δήμου Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 1.  Αρδευτικό Βαλτετσίου
 2. Σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Λευκτρο – Σπάρτη με την υπάρχουσα εθνική οδό Τρίπολης – Σπάρτης με παράλληλη εξυπηρέτηση των παρακείμενων οικισμών