25 Νοεμβρίου 2014

Παρακάτω παρατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος έργων με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., ο οποίος είναι κατηγοριοποιημένος χρονικά και ανά Ο.Τ.Α.

2011-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


 1.  Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
 2. Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο (Φάμπρικα Λεωνιδίου)
 3. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολειού Λεωνιδίου – Εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας
 4. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού Λεωνιδίου
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου (δημαρχείο) Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 6. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλιθρων
 7. Σύστημα συνοικιακής και οικιακής κομποστοποιησης αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 8. Ύδρευση Λεωνιδίου, Βασκίνας, Παλαιοτέρας και Αγ. Ιωάννη, Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 9. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού
 10. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λογγάρι-Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδιού
 11. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου νηπιαγωγείου Τυρού-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος στη στέγη του κτιρίου
 12. Εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου
 13. Υποδομές κεντρικού οδικού άξονα και παρακαμπτήριων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου
 14. Ανάπλαση κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


 1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμων, Μαραθουσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης όντος Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης»
 2. Βελτίωση της απόδοσης του δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων Δ.Κ. Μεγαλόπολης
 3. Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κάτω Μακρυσιου Δήμου Μεγαλόπολης