7 Δεκεμβρίου 2017

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθυνθείτε στις σελίδες αυτές, από την επιλογή “LEADER/CLLD” στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας.