Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 25 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και το Τεχνικό Τμήμα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

1. Χαράλαμπος Λυσίκατος – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος (Γενικός Διευθυντής)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3. Κοδέλλα Άννα – Φιλόλογος
4. Κορδονούρη Άννα – Βιβλιοθηκονόμος
5. Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6. Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

7. Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων
8. Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
9. Αραχωβίτη Σοφία – Οικονομολόγος (Οικον. Άξονα 3 ΠΑΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10. Τριτάκη Μαρίνα (Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας ) – Πολιτικός Μηχανικός
11. Χονδρογιάννη Ευαγγελία (Γραμματεία) – Πληροφορικός/Οικονομολόγος
12. Σαρρής Ιωάννης (Προϊστάμενος Τμ. Μελετών) – Μηχανολόγος Μηχανικός
13. Γεωργίτσης Χρήστος –(Προϊστάμενος Τμ. Έργων) Πολιτικός Μηχανικός
14. Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. (Μηχ. Άξονα 3 ΠΑΑ)
15. Λαμπρόπουλος Κων/νος – Μηχανολόγος Μηχανικός
16. Βαρνάβας Δημήτριος – Μηχανολόγος Μηχανικός
17. Γρηγοράτος Κων/νος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
18. Μαρνέρη Ματίνα – Χημικός Μηχανικός PhD

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19. Μπούζιου Μαρία (Υπεύθυνη/Συντονίστρια Τ.Π. LEADER) – Γεωπόνος
20. Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
21. Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
(Κοδέλλα Άννα – Φιλόλογος)
(Κορδονούρη Άννα – Βιοβλιοθηκονόμος)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

22. Μανιταρά Aγγελική (Υπεύθυνη) – Οικονομολόγος M.Sc.
23. Kalaver Ιvana – Δημόσιες Σχέσεις
24. Μπόλης Σωτήρης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μελιτζάzz
(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

25. Καλαθά Χριστίνα – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος