5 Δεκεμβρίου 2008

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 25 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και το Τεχνικό Τμήμα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Χαράλαμπος Λυσίκατος – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κοδέλλα Άννα (Προϊστάμενη) – Φιλόλογος
Kalaver Ιvana – Δημόσιες Σχέσεις
Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος
Μεταξία Γούσγουλα – Δικηγόρος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
Σοφία Ρεντούλια – Οικονομολόγος
Λάτσης Παναγιώτης – Οικονομολόγος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τριτάκη Μαρίνα (Προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας ) – Πολιτικός Μηχανικός
Βασίλης Λυτρίβης (Γραμματεία) – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Σαρρής Ιωάννης (Προϊστάμενος Τμ. Μελετών) – Μηχανολόγος Μηχανικός
Γεωργίτσης Χρήστος – (Προϊστάμενος Τμ. Έργων) Πολιτικός Μηχανικός
Κολινιώτης Δημήτρης – (Προϊστάμενος Τμ. Παροχής Υπηρεσιών) Τεχνολόγος Τροφίμων
Βαρνάβας Δημήτριος – Μηχανολόγος Μηχανικός
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άννα Κορδονούρη (Προϊστάμενη) – Βιβλιοθηκονόμος
Μανιταρά Aγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
Αλεξάνδρα Ψαρολόγου – Χημικός M.Sc.
Μένη Πολυξένη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καλαθά Χριστίνα – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος M.Sc.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΤΔ LEADER)

Μπούζιου Μαρία (Υπεύθυνη/Συντονίστρια Τ.Π. LEADER) – Γεωπόνος
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Μπόλης Σωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τριτάκη Μαρίνα – Πολιτικός Μηχανικός
Σαρρής Ιωάννης – Μηχανολόγος Μηχανικός
Γεωργίτσης Χρήστος – Πολιτικός Μηχανικός
Κοδέλλα Άννα – Φιλόλογος
Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μένη Πολυξένη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος
Μεταξία Γούσγουλα – Δικηγόρος
Άννα Κορδονούρη – Βιβλιοθηκονόμος
Αλεξάνδρα Ψαρολόγου – Χημικός M.Sc