Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 4912/120862/05.11.2015) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017)  για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). ΥΑ 4912/120862/05.11.2015 ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017

Περισσότερα

Το Σάββατο 20/05/2017 και ώρα 19.00, στη Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου με τίτλο “Στη Σκιά του Ποσειδώνα. Η ανταρσία του Αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ»”. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. κ. Δημήτριος Αλευρομάγειρος, ενώ ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, […]

Περισσότερα

Την Παρασκευή 12/05/2017 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα “Kinsterna Library” του KINSTERNA HOTEL, στον Άγιο Στέφανο Μονεμβασίας, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την  παρουσίαση της τοπικής στρατηγικής για την ένταξη της Ανατολικής Πελοποννήσου στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, των κριτηρίων καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο […]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017» το έργο της Φάμπρικας Πολιτισμού Λεωνιδίου συμμετέχει, λόγω συγχρηματοδότησης στο ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013, στα φετινά Open Days. Στόχος της καμπάνιας είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων, η ανάδειξη της συνδρομής της […]

Περισσότερα

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, για την πιστοποίηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν: α) στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας β) στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και γ) στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΚΥΑ 1145/03-04-2016

Περισσότερα

Δείτε εδώ τις κατηγορίες των μεταποιητικών μονάδων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΦΕΚ 1190_4-4-2017

Περισσότερα

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., προκειμένου να προβεί […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016. Την απόφαση με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ/Β/ 3521/1-11-2016). Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρ. 30.317/14.2.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31.324/5.6.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ» Την υπ’ αρ. Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των […]

Περισσότερα

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 2η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 11/10-11-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, προκειμένου να προβεί σε […]

Περισσότερα