Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Άξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Άστρος Αρκαδίας από 21 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Άξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Άστρος Αρκαδίας από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2007, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Το τριήμερο 2 – 4 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας στα πλαίσια των ενεργειών προβολής προώθησης του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Περισσότερα

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 στον Τυρό Αρκαδίας στο θέατρο “Τυρού” στο λιμάνι υλοποιήθηκε το “Φεστιβάλ Θάλασσες Αρκαδίας – Γιορτή του Ψαρά”, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου” στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Περισσότερα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της υποβολής πρότασης υλοποίησης τοπικού προγράμματος LEADER για την Ανατολική Πελοπόννησο, κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2008, οργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.

Περισσότερα

Στις 7 Αυγούστου 2008 στο Γεράκι Λακωνίας υλοποιήθηκε το Φεστιβάλ ΚΑΣΡΕΙΑ 2008, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου” στον Άνονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Περισσότερα

Στις 5 και 6 Αυγούστου 2008 στη Βλαχοκερασιά Σκιρίτιδας υλοποιήθηκε το Φεστιβάλ Βουνού και Δάσους, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Διαχείριση, προστασία και οικονομική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών – Parks protection” στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Περισσότερα

1-3 Αυγούστου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Μονεμβασία Λακωνίας το 1ο φεστιβάλ « Μεσογειακός Πολιτισμός » στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου” στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Περισσότερα

Στις 24 Ιουλίου 2008, στο κέντρο “Νεράιδα” στον Άγιο Νικόλαο Βοιών, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την οργάνωση, προβολή και χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας Eurovillages+ του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Περισσότερα

Στις 9 Ιουλίου 2008, στο κέντρο “Συμπόσιο” στη Σπάρτη Λακωνίας, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και το Επιμελητήριο Λακωνίας το 2ο σεμινάριο εστιατόρων στην οινοχοΐα με τίτλο “Η θέση του κρασιού σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα μονάδα εστίασης”.

Περισσότερα