Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., προκειμένου να προβεί […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016. Την απόφαση με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ/Β/ 3521/1-11-2016). Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρ. 30.317/14.2.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31.324/5.6.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ» Την υπ’ αρ. Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των […]

Περισσότερα

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 2η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 11/10-11-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, προκειμένου να προβεί σε […]

Περισσότερα

Η διοίκηση και το προσωπικό της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., σας εύχονται χρόνια πολλά & ένα ευτυχισμένο 2017, με υγεία & επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία, εκτιμούμε ειλικρινά την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε για την μέγιστη εξυπηρέτηση σας κατά τη διάρκεια του νέου έτους. Τις θερμότερες ευχές μας για μια […]

Περισσότερα

Σε συνέχεια της πετυχημένης εικοσαετούς διαδρομής στην Ανατολική Πελοπόννησο, την πρωτιά πέτυχε στους εγκεκριμένους πόρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το Πρόγραμμα: «Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Ανατολική Πελοπόννησο», συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.700.000€. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νήσων Αττικής με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων […]

Περισσότερα

ΚΥΑ Καταλυμάτων – Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στοχεύει στη διακρατική συνεργασία με Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και την τόνωση της εξωστρέφειας. Τα 3 διακρατικά σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί με συντονιστή την […]

Περισσότερα

Στις 22-23 Νοεμβρίου, υλοποιήθηκε στο Τάρτου της Εσθονίας, (η οποία τελεί χρέη προεδρίας για το 2016-2017) το πανευρωπαϊκό συνέδριο της ELARD, με σκοπό τον εορτασμό της 25ετούς εφαρμογής του LEADER/CLLD και την κατάθεση ιδεών για ανανέωση της εφαρμογής για την περίοδο 2021-2027. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) […]

Περισσότερα