Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά: ΠΑΑ 2014_2020 ΕΠΑλΘ_2014_2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΘΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 508_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 651_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 702_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 808_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1303_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1305_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για το ΕΓΤΑΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΠΑΑ. Αρθρο 14 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΤΘΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ. Άρθρο 27 του (ΕΕ) 508/2014 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και να προωθηθεί η βιωσιμό­ τητα […]

Περισσότερα

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 4912/120862/05.11.2015) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017)  για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). ΥΑ 4912/120862/05.11.2015 ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017

Περισσότερα

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, για την πιστοποίηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν: α) στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας β) στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και γ) στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΚΥΑ 1145/03-04-2016

Περισσότερα

Δείτε εδώ τις κατηγορίες των μεταποιητικών μονάδων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΦΕΚ 1190_4-4-2017

Περισσότερα

Στο παρόν άρθρο, γίνεται μια αναφορά στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ανατολικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της Περιοχής Παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.. Στη παρακάτω λίστα έχουν κατηγοριοποιηθεί οι παραδοσιακοί οικισμοί ανά νομό. Για να δείτε το χάρτη με τους παραδοασικούς οικισμούς της Ελλάδος, πατήστε εδώ Νομός Αργολίδος Άργος -τμήμα πόλης (εκτός […]

Περισσότερα

ΚΥΑ Καταλυμάτων – Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερα

Μπορείτε να δείτε ή κατεβάσετε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εδώ

Περισσότερα